close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0105

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§475

het berigt van het hoofd der

militie en soldij Boekhouder

in welker voege het kostgeld en

randsoenen der onderofficieren

en gemeenen te verhogen is

§ 476:

nmerkingen van de bezig.

50

Ter onsen bij eenkomst op den 10:' Augustus heeft

ons den Majoor Schnijder in soldij Boekhouder

koenes, in voldoening aan de ordre van een Berigt

gedient, aanwijsende in hoe verre het kostgeld en de

randsoenen van de order officieren en gemeenen, Huw

n

erragtens verhoogt zouden konnen worden.

Dit berigt ter Resolutie g’insereerd zijnde, zullen

wij de daar bij gestelde sentimenten en aanmerkingen van

de Berigters, kortelijk hier bij aanhaalen, nament„

lijk, dat om de schaarsheid en duurte der leevensmid„

delen alhier, het kostgeld van den soldaat welken slegts

30: stuijvers ter maand geniet, tot een Rd„s of 48: stuijvers,

dat der Corporaals, van twee ropijen tot twee rd„s

en dat van een zergeant van rijxd„a 3: 9h: tot vier Rd„s

zoude kunnen verhoogt worden.

Dat aangesien de subsidien die van de Militoire gagien

aan den Bakmeester tot het inkoopen van mond„

kost verstrekt worden, niet toerijkten men zulx

diende te suppleeren met de kostgelden en Randcoonen

der ongetrouwde mitsgaders met de hun reeds toege„

legde 20¼: stuijvers voor zout peeper, Azijn en

Arak.

Dat