close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ordre te houden en alle ongeregeldheeden te prevenie

de wagt hebben den officier per

ord'onn: gelast de spijze te bezig„

ten, bij een schriftelyke ordonnantie, den Wagt hebben

„tigen

officier in dit Casteel heeft aan bevoolen, dagelijks de

ingereedheid gebragte spijsen te besigtigen en to examinee„

en of na de order klaar gemaakt „ken, of deselve goed, mitsgaders van de nodige ingre

worden

dienten voorsien gepreepareerd zijn, of koks gereed„

schappen zindelijk en schoon onderhouden en de kopere

mitsg=s of de koks gereedschappen

zuiver zijn

werken op de gewoone tijden vertind en wat spijsen 'er

dagelijks opgedischt worden, om van dit een en ander

bij de gewoone avond Raporten aan zijn Edele te eluciseeren

bij dagelyks rapport bekent te

stellen

§ 481.

Voor deese onse schikkingen welken wij om de reets g’alloqueer

teedenen met een goed oogmerk en overleg gemaakt hebben, neemen

wij de vryheid uw Hoog Edelens gunstige approbatie te

instantie om goedkeuring

imploreeren.

Ten besluijte van dit Hoofddeel noteeren wij ook dat de

de militairen werden in den

Militairen bij bequaam weeder in de oeffening van ’t hand

wapen handel gemaneurreerd

geweest g’efecceere worden.

Aangaande de

§ 482:

Collegien, dereijscht dat van den Politieren

wegens den politicquen raad

niets te noteeren zijnde

Raad geene aanhaaling, dog

Rij

kom

das

kne

bos