close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0113

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8009

den

monta

betraag

hels

5

§ 497: Noteeren wij meerbied, de benoeming van de Leeden onser

vergavering den Fiscaas Van Hamel en soldij Boek

gecommitteerden tot de Groote

honder oenes als gecommitteerdens tot het bijwoo„

Catthecchisatie benoemd

nen van de Jaarlijkse Groote Catechisatie

Mitsgaders dat wij de groot kerk en school visite

hebben opgevraagen aan D„o Snethlage neevens den Jn„

kerk visite gereguld

lands onderling Casper Salahuteroo orangkaij van

Latoehalat

Wij herhaalen voorts met allen aanbrang het door

5498.

ons in het voorjaat en te meermaalen gevaan versoek

herhaling van het versoek om

om twee bequaame Europische krank besoekers niet

twee schoolmeesters

twiffelende of uw Hoog Edelens zullen onse ver„

„leegendheid om zulke persornen inziende en daar het

nieuwe weeshuijs noodsakelijk met zo een mandien„

„de voorsien te werden, ons daar meede buiten

eigen gebrek, wel willen gerieven

§499.

uw Hoog Edelens den staat der kerk

middelen, waar van de kerk Reekening

bij onse Resolutie van den 31: Augustus

Jongst leeden is ingelijfd vertoonen zullende

noteeren wij dat het Capitaal zeedert d po

met