close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

66

meerd mitsg„s tot medio deeser effen gehouden zijnde

de korte sterkte van alle de ’s Comp„s gagie, winnende

Dienaaren, uijtmaakende een getal van 1836. koppen of

dienaaren meerder bevonden

53: meerder dan de Memorie van Menage aicteerd,

zo als deselve hier onder vertoond

worden Namentlijk.

Present

Sterkte overtalli op de bepa„

in dienst

volgens de, ge manschap, ling te kort

Zynde

bepaaling pen

schietende

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

1:

Operkoopman en Secunde

1.

1.

Kooplilden

3„

3:

Te Weeten

1. Hoofd van Hila

Saparoua

1: Fiscaal

Onderkooplieden

5:

5:

Namentlijk

1: Hoofd van

Haroeko

1:

Laricqus

1 Winkelier

1: Soldij Boekhouder

1. buyten Emplooij

Bo

khouders en Emplooij

7:

daar van

1: p„s Secretaris van Politie

S: Resident van Bouro

do

Manipa

1: Negotie overdrager Reckt„s van kl: gerigts en Euw: zaaken.

1 soldij overdrager en secret„s van weesmeesteren

1: p„s Eerst gesw: Clercq van Politie en secret:s van Ph: Boedeli.

1Seeket:t van Justitie en Landraad.

Penmisten op de respective schrijf Comptoiren

6:

27:

33:

tb weeten

1: Boekhouder by den wet Ed: Heer Gouverneur

d:o

12.

en Assistenten op ’t secretarij Comptoir

d=o

d:o

Negotie d:o

.

d:o

6:

Soldij d:o

d:o

1. bij den winkelier

1. op Hila

1: Saparoua

1: Haroeko

1: Laricque

Provisoneel Assisten

7:

7:

als

3: op ’t secretarij Comptoir

_=

2. Negotie

2:„ Soldij

_=o

Kerkelijke Bediendens

3:

Pedikanten

Kran besoekers.

2

4

62:

Transporteere.

57:

7:

e