close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

86

Capitain

Dirk Christoffelsz

Contant.

Credit.

Aan den Wagtmeester Arnoldus Iacobsz:

Rd„s

24:

Schrijver Iurgen, Christiaan Voerman

24:

Tot 'T

Inkoopen van schrijftuig

10: 24:—:

Laaten ter aarde besteld van Een overleeden Burger vrouw

2.

Inkoopen van water baelis voor de wagten wagtmeester wooning

12:

3: Matten kalk tot witten van de redont

1: 6:

Bekostig tot het maaken van Wagtmeester Huis

18: p„s Nanis Houte Paalen

rd„s 1: 36: —:

â

31: 24:

204: Tartarren

3

12: 36:

10: Balken

20:

4: 8: —.

450: Bamboese Ribben

—:½:

4: 33:

—.

1550: Adappen

36:

11: 30:

—:

4: Boek Groot Formaat papier

36:

3.

4: d:o kleen

30

:—:

2: 24:

—:

27: Panhales

12:

-„

20: Langs en korto Paalen

20:

8: 16:—:

2370: Gabbe Gabben

30„

14: 39.—

Teld

Ed:

167: 12:—:

zoo dat nog Per Restant blijft 362: 25: —:

Somma Rd„s 529: 37:—

/:onderstond:/ Amboina Nieuw Victorca den 5: Iunij 1787: /:lager:/ Ten mijnen

verantwoording /geteekend:/ G: van Hoven A:s A:s J:s Swijsel, E:s C: Sweimb

hubm Geller, I: Samson, en J:n H:r Auwkht /: in ’t midden stond:/ Ter mijnen over„

„staan /:geteekend:/ A: L: van Hamel /:in margine:/ als gecommitteerdens uit den

Raad van Iustitie /:geteekend:/ K: Koenes en B:t Riso /:lager:/ in kennisse van mij:/

/geteekend:/ W:m Schonlen Secret:s

Accordeert.

raat