close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0187

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

86

Capitain

Dirk Christoffelsz

Contant.

Credit.

Aan den Wagtmeester Arnoldus Iacobsz:

Rd„s

24:

Schrijver Iurgen, Christiaan Voerman

24:

Tot 'T

Inkoopen van schrijftuig

10: 24:—:

Laaten ter aarde besteld van Een overleeden Burger vrouw

2.

Inkoopen van water baelis voor de wagten wagtmeester wooning

12:

3: Matten kalk tot witten van de redont

1: 6:

Bekostig tot het maaken van Wagtmeester Huis

18: p„s Nanis Houte Paalen

rd„s 1: 36: —:

â

31: 24:

204: Tartarren

3

12: 36:

10: Balken

20:

4: 8: —.

450: Bamboese Ribben

—:½:

4: 33:

—.

1550: Adappen

36:

11: 30:

—:

4: Boek Groot Formaat papier

36:

3.

4: d:o kleen

30

:—:

2: 24:

—:

27: Panhales

12:

-„

20: Langs en korto Paalen

20:

8: 16:—:

2370: Gabbe Gabben

30„

14: 39.—

Teld

Ed:

167: 12:—:

zoo dat nog Per Restant blijft 362: 25: —:

Somma Rd„s 529: 37:—

/:onderstond:/ Amboina Nieuw Victorca den 5: Iunij 1787: /:lager:/ Ten mijnen

verantwoording /geteekend:/ G: van Hoven A:s A:s J:s Swijsel, E:s C: Sweimb

hubm Geller, I: Samson, en J:n H:r Auwkht /: in ’t midden stond:/ Ter mijnen over„

„staan /:geteekend:/ A: L: van Hamel /:in margine:/ als gecommitteerdens uit den

Raad van Iustitie /:geteekend:/ K: Koenes en B:t Riso /:lager:/ in kennisse van mij:/

/geteekend:/ W:m Schonlen Secret:s

Accordeert.

raat