close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0232

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

A„o 1787:

_=o

_=o

15

ult=o

14:

Maart

Den 28:

April

Den 9:

Julij

Airiveert alhier van Ternaten den Chinees Jau Tjoekoe met dezelfs Chia„

„loup De Jonge Kema groot 25: Lasten bemand met 20: koppen, en gemon„

„teerd met 2: p:s ijzere Canons van 1: lb bals 1: p=s met ale paardelul„ 3: p=r

Snaph=n 2: p„s scheepspistoolen, 50: lb buskruijt en 25: p=s kogels in Z=t

zonder eenige Negotie goederen

April: retourneert denzelve na voorsz: Gouvernement, bemand en ge„

„monteerd als boven, mede voerende 12: p:s guinees gem: gebl: 22: p:s salempoeris

gem: gebl, 3: Coijangs zout, 5: Corg: Jav:s Kleedt:s 3: Leggers arak, en 100: bottels roode wijn

Komt van Maccasser hier ter rheede den Chinees Tjoa Soulo met dezelfs

Paduwakang groot 8: Lasten, bemand met 19: koppen, gemonteerd met 2: p=s

Rantakkens, 4: p:s snaph=n 2: p=s donderbussen en 30: lb kruijt, mede brengende

15: Corg:s Chineese Linnen in Z:t 100: p=s Pajongs, 15: picols Tarwemeel

2: Cojangs zout 3: rollen fluweel inz:t 15: d=o Chineese zijde stoffen in z:t

100: Tousongs bandejar, 50: d=o staale pannen in z:t 15000: kommen en pie„

„rings 5: Corg:s boegineese 10: d=o Salejereese Kleed=s, en 15: d=o Chitzen Chinas

Junij, vertrekt den Eigenaar met dat vaartuijg naar voorsz: gouvernement

te rug bemand met 17: koppen en gemonteerd als boven, mede voerende

20: p:s Chineese linne en eenige kleenigheeden

Vervalt alhier door bekome Lekkagie, tegen winden stroomen, den

van Banda naar Ceram bestemde burger Daniel Adriaan, met

de Jonk van den burger en Lerkenier Jan Marten Pietersz: groot 3:

Lasten bemand met 6: koppen, gemonteerd met 2: p=s kopere kantakken

1: p:s snaphaan, 10: lb buspoeder en eenige Loode koegels, ten handel

in hebbende 5: p:s guinees gem: gebl:, 10: p:s baftas, 3: Corg:s Jav: kleetjes in z=t

2: d=o Patollen, 150: p:s parrings, 11: douz: messen, 20: p:s bijlen en 30: p:s roode

Neusdoeken: /:onderstond :/ Amboina Nieuw Victoria den

Laatsten Augustus A=o 1787: /:was geteekent:/ J:n A=m

Schilling en A:m L:s van Hamel.—

Kruijt