close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0242

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1786

1787:

9ber:

26

21: Decemb:

24: Januarij

d=o

d=o

25:

d=o

25:

30

d=o

30:

d=o

30.

d=o

3: Febr:

d=o

7

14: Maart:

1: April

d=o

24:

2. Maij

d=o

Wegens Verkoof

152

e=r

Transport

van een Huijs door den gew: Secretaris Hindemeth als Leques„

ter aan den Boekhouder en Risident te Manipa Cornelis

36:

Hendrik van Capelle voor rd=s 720:

van een ooussang gen=l Fawiere door den geweesen Secrt=l Hindemeth

als sequester aan den capitain Lieutenant der Bur„

4: 10-

gerij Gabriel van Hoven voor rd=s 80:

van een Huijs en Erff door DE: Koenes als van dumeester aan

30: 12.

den Hospitalier Lodewijk Hoedt voor rd=s 605.

van een Huijs en Erff door DE: koenes als vandumeester aan

den Meesterknegt der Huijs Timmirlueden Rabe voor rd=s 565.

28: 12.

van een Doussong gen=t Waringen door den Jnlander van de Nogarij Ha„

„tive aan den Lieutenant Militair Johan Michiel Berner Voor rd=s 25:

7

1

van een Doussong gen=t uitolugt door de Heer Martens aan den

Leuitenant der Arthillerij Strick voor rd=s 100:

5

van een chiampang door de wed=e Bruijns aan den Burger Ioseph Paul voor rd=s 200:

10

van een Erff waar op een Gabbe gabbo Huis door den Secrt=s van mees„

„teren aan den Hospitalier Lodewijk Hoedt voor rd=s 14:

33

van twee gabbe gabbe Huisen door den secret=s van wesmiesteren aan den

serg=t in ’sComp=s dienst Michiel Jansz: voor rd=s 174.

8:30.

van een stuk Land door den Burger Nicolaas Macquelijn

aan den Liutenant der Burgerij Twijsel voor

rd=s 100

5:

van een Doussong gen=t Hijer kekasch door Johanna Philip

aan den soldij overdrager Eijke voor rd=s 130.

1: 24:

van een Chiampang door de wed=e knop aan den Moors Burger

Palim kiat voor rd=s 250.

12

24

van een Huis en Erff door den Predikant Johan Coendraad Feij

aan den p=l Eerst Clercq Arie Coomans voor rd=s 1600:

80:—

van een Huis, en Erff door den Capitain Militair Sabriel Nicolaas

van Queieke aan den onderkoopan en winkelier wijnand Jok

„hannis de Bourghelles voor rd=s 4000.

200:—

van een Thuin door den onderkoopman en winkelier wijnand Jchan„

nn de Bourghelde aen den Nudikan t Jehan Coeneroad Heije Aor t .

75:

van een Huis en Erff door de Chinees oem Loeilang voor rd=s 1a0r: - -

1000-

50:

Transporteere.

Rd:o 1700:1.

2

1787:

4