close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0254

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

waar in Aparted brief van en aan als even gedateerd op heeden

: met dies Bijlagen

Vierde Deel bevatende

P

voorgevallene op de door den Wel Edelen Gesu„

Dagregister van het

„gen Heer Gouverneur Adriaan de Bock

gedaane Hongij en Expeditie tocht, langs Ceramsch

binnen Cust en Hoofdjen, in het Jongst voorleden na„

„Jaar

ancx

de daar bij gehoorende Resolutien;

Vijfde Deel

Waar in

volgens het daar voor aan ingenaede register te vinden zijn

de volgende bijlagen.

als

Kruijt reekening van de Pantjalling Delft van de maand: sep„

„tember 1785: tot ult„o Augustus 1786:

Rapport. van de visitali van wegen, bruggen, brandspuijten door den

Fiscaal van Hamel en rooij en Wijkmeester gediend

op den 14: December A„o p„o

Berigt van Onderkooplieden en expresse gecommitteerden Bangeman

en Korenes voo de in het rijstpakhuijs bedurven

bevonden vijf lasten 898: lb: rijs, gediend den 26:' Jann: 178

Verklaaring van de gecommitteerden uijt de kleede winkel wegens te

min bevondene Lijwaten de dato 23. Maart L: L:

Suplicq van den opziender der werken Gabriel Nicolaas van Geur

„ricke om voldoening van 24: stuks ingekogte

Jatij balken gedateerd den 29:' Maart L: L:

Request