close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0290

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn vertrek, weshalven hij tans met ouwerkerk meede

overvaart

Ook vertrekken bij deese geleegendheijd tot uw Hoog Edel=

„heeden over de Jong Assistenten.

Hendrik Hoolboom en Fredrik Willem Progers en na

luijd een der bijlagen versellende naamlijst van de hier verloste Dienaaren nog

d: ondermeester

1: glasemaker

1: Rademaker

1: hadlanger

2: slotemakers

Huijstimmerman

1:

1: Corporaal en

3: soldaten, die onaangesien alles is aangewend om hun tot een

langer verblijf te annimeeren egter niet te persuadeeren zijn

geweest mitsg:s 3: Jncurabele Persoonen dewelke volgens het hier

ingeslooten berigt van de opperchirurgijns van het Casteel en

Hospitaal aan sodanige accidenten laboreeren; waar

aan zij hier een langduurige en hoopeloose geneesing te

wagten hebben, en

Eijndelijk laten wij ook tot uw Hoog Edelheeden bij deesen

wel gesecureerd overgaan; seekeren spioij van de Rebel Noeko

gen=t Pattij onie die voor eenige Jaaren van zijn Negorij Hatoe=

„we gevlugt en zig bij den koning van Batjang had begeeven,

met wien hij A: p: op Pawaij te rug gekomen zijnde, door dien

vast bij voekor was gesonden en daar vier maanden was go=

„bleeven vervolgens. met de vloot van dien Rebel op de Negorij

Hatiling