close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0302

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg„ van

Suarnisoen f Militairen Zaaken

om de Bwalle

bezetting is deeze post met 6: gemeene meerder verstrekt

Eij

158

bestaande de

bezitting nu in 40: koppen, dat toe reijkende is om de noordkant van Co„

„ram schoon te houden

maneuvers bij bequaame Welk

159

Gegadieerdens

dank betuijging

van de gegagieerdens

308

een afgeleefde

Cannonier de rust gagie toegelegd

Hongij en Expeditie Togt

de wel geslaagde alfoereese Lands bij eenkomst

265

is bij dag register, resolutien en verslag te beoogen

de Hongij Togt is niet rondsom Ceram gedaan

266

een Commissie ter Extirpatie na Boura gesonden

en om de Post Tawaij op te neemen

den onderkoopman Bourghelles g’emploijeert tot ’t suijveren van de Spece„

„rij boomen te Bouro

267

hoe verre bij de aan ’t doelwit bereijkt hebben

260

te marque van den Heer Gouverneur nopens de forten te Manipa en Loehoe.

269

de erectie van een fortres te Manipa

schijnd onnodig

een batterij op de fundamenten van de oude Redout, zoude veele kosten bespaaren

bedeeling van den goederen uijtslag der Sanieri op Paumahoe

270

de Hoofden daar bij present geweest

270

hebben den Eed van trouw gedaan en

zijn zeer behandelt geworden.

aan de uijtleevering van den Capitain der Sanirie

271

Vervolg