close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0319

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Com„

en Wij

„en„

.

142

de Vrijheijd uw Hoog Edelens onder de bijlagen aan te bieden.—

Terwijl de gerequireerde Papieren voor Nederland /: Welke met de Schee„

de gerequireede Papieren voor 5 O:

Nederland in steede van de verongeluk.

pen De Harmonie en overduijn verongelukt zijn:/ in het najaar

te zullen in’t najaar volgen.

meede zullen overgesonden worden.

het plan van verdediging § 7: Gelijk wij mede schuldpligtig sullen voldoen aan de ordre ter oversen„

sullen na de ordre voldaan worden

welke door de heer gouverneur zal ding van een ampel plan van verdeediging, het welke den eerst geteekende / op het

intworpen worden

verzoek van den Raad:s op zig genoomen heeft, te ontwerpen.

Zo wel als eene beschrijving, welke posten in de Civiele de partementen, het„

en ook een beschrijving welke § 8:

Posten in de Civile departementen kun-

——

nen gemengeert worden

het best en nuttigst kunnen gemenageert werden.

gesecretarij bediende zijn 5 O:

De secretarij bediendens gelast zijnde geene brieven /hoe kleijn ook/ uijt de

gelast geenecopia brieven hoe kleijn ook

voor Nederland uijt te laten.

Copias voor Nederland te Laten, vertrouwen wij dat daar aan prompt vol„

„doen zullen.

mitsg:s nopens ’t Chandelen der § 10.

Telijk meede aan de ordre nopens de inrigting der Brieven

periode van de lasten en winsten in de

brieft

en het verhandelen der periode, betreffende de Lasten en

Winsten.

Door den Koopman buijten emplooij Jan Willem

Ieer Herk van den Koopman N 11:

van Rossum om Extracten uit de Na

cassaerse brieff aan H: H: E:

Hendrik Van Rossum in onse vergadering van

den 13: April. versogt zijnde om een Extract uijt

de Maccassaarse Copia Missive aan uW Hoog

Edelens geschrieven, neevens een Extract uijt het daar bij

g’insereerd beandwoorde Patriase Extract Missive

„betreckelijk tot het geen den Heer Maccassaars Gouverneur Rij„

wegens 't door den Heer gouverneur

Reijke over hen daar bijti nederge„

sede

ke en Raad nopens hem van Rossum over het houde

van