closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in deese Provintie word het gemoet zo veel im„

mer mogelijk gebruijkten daar teegen het Europeesch

Touwerk /waar maar kan gemist werden /gemenageert

Menis onophoudelijk bezig, den Jnlander tot het Hout

kappen teanimeeren; en ’t heeft Hun Hoog Ed:s op ons gedaan

versoek gunstig behaagd, de Prijs Courant naar onsen voor„

dragt omtrent sommige houtwerken te verhoogen en wij

hoopen den goeden uijtslag van onse pogingen meede bij

eene volgende geleegendheyd te kunnen bedeelen

57:

146

„ters dat er nauwlijks zo veel gemoet

op Ambon te bekoomen zou zijn,

als voor de aldaar thuis hoorende

vaartuijgen noodig is

wij hoopen evenwel dat hier meede

dit Artikel niet uijt het oog zal

worden verlooren en dat zo hier als

elders in Jndie, waar deeze goemoet

te bekoomen is, als het noodige zal

worden aangewend ter bereeking

was het mogelijk van het groote vog„

merk om jn Jndie zelfs mier en meer

te vinden een gedeelte van zulke

behoeftens, welke niet dan met

een groote omslag en overzulks

met zwaare kosten uit Europa

kunnen aangevoerd worden,

Het is uijt zoortgelijke beginzees

dat wij alzents voldaan zijn over

uwe aan de ministers gedaane

beveeling om den Jnlander vol

„gens zijnen Euden aart tot het

hout kappen ongeneegen daar toe

door allerlei middelen aantemoe„

„digen om hier door de Eisschen van

Javaas