close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0327

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in deese Provintie word het gemoet zo veel im„

mer mogelijk gebruijkten daar teegen het Europeesch

Touwerk /waar maar kan gemist werden /gemenageert

Menis onophoudelijk bezig, den Jnlander tot het Hout

kappen teanimeeren; en ’t heeft Hun Hoog Ed:s op ons gedaan

versoek gunstig behaagd, de Prijs Courant naar onsen voor„

dragt omtrent sommige houtwerken te verhoogen en wij

hoopen den goeden uijtslag van onse pogingen meede bij

eene volgende geleegendheyd te kunnen bedeelen

57:

146

„ters dat er nauwlijks zo veel gemoet

op Ambon te bekoomen zou zijn,

als voor de aldaar thuis hoorende

vaartuijgen noodig is

wij hoopen evenwel dat hier meede

dit Artikel niet uijt het oog zal

worden verlooren en dat zo hier als

elders in Jndie, waar deeze goemoet

te bekoomen is, als het noodige zal

worden aangewend ter bereeking

was het mogelijk van het groote vog„

merk om jn Jndie zelfs mier en meer

te vinden een gedeelte van zulke

behoeftens, welke niet dan met

een groote omslag en overzulks

met zwaare kosten uit Europa

kunnen aangevoerd worden,

Het is uijt zoortgelijke beginzees

dat wij alzents voldaan zijn over

uwe aan de ministers gedaane

beveeling om den Jnlander vol

„gens zijnen Euden aart tot het

hout kappen ongeneegen daar toe

door allerlei middelen aantemoe„

„digen om hier door de Eisschen van

Javaas