close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0337

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

526.

151

Jaaren afgeschreevene partijen

van 6669: en 5000. Ponden Bus

„poeder alweeder in de kruijthuij=

sen van het hoofd kantoor een

quantiteijt van wel 25150: Pon„

den onkruinbaar bevonden was

hebbende wy eeren als uE de ree„

„denen die men tot verschooning

van gemelden Jansz: bij gebragt.

heeft zeer onaanneemlijk be„

vonden

wij zijn mitsdien ook niet wei„

nig verwondert geweest, hoe uE

omtrend een zaak van die natuur

inschikkelijkheijd hebben kunnen

gebruyken, met eeniglijk het

inkoops kostende van vak kruid

aan de Comp te laten voldoen

en wy begeeren mitsdien ook

wel uit drukkelijk dat wanneer

men in ’t vervolg onverhoopte,

„bedorven mogt opgeveen het zelve

„lijk weder kriio als dan ingevoe„

„ge van uwE waarschouwing

met twee Capitaalen advans

aan de Maatschappy vergoed

zal worden.

P 27.