close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 30

§ 29

veel aangeleegenheid niet zelven word

bediend

Onder het artikel der belastingen

ons widers zijnde gebleeken, dat de

12: p:s kopere gewigten, die het gewee„

ze Saparonas opperhoofd Cruijpen„

ning naar het Hoofd kantoor

om dezelve aldaar te erken gezon„

„den had, en welke als door hem bui„

ten qualificatie afgeschreeven, hier

door in ’t vergeetboek en vervolgens

weggeraakt waren, aan gemelde

Cruypenning ter vergoeding waa„

„ren opgelegd zullen wy daar omtrend

eeniglijk aanmerken, dat zoer aan

Het Hoofd kantoor van den ontfangst

dier gewigten aanteekening was ge=

houden het verlies van dezelve als

dan waarschijnelijk voorgekomen

zou zijn

van meerder belang is het gebeur„

de met den Bandaschen Burger

en Perkenner Jan Joseas Cos

op wiens twee maste Burk naar

zijn zeggen door gebrek aan Leevens

middelen