close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0364

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bedugting voor van Eanaang terug gezon van Padang te rug gesonden Guineesen eene gegronde bedugtheid door

„dene guineesen welke geen advancen

zullen opleveren.

dat dezelve nimmer in deese Provintie met eenig advans van

de hand te zetten zijn

P 55:

Wij hebben hier van reets eene preuve genoomen, dog het ons leet„

waar van een preuve genomen, dog

opgehouden geworden.

weesen zijn dezelve zoo laag geloopen dat men die heeft moeten

ophouden en wij durven ons niet vlijen dat het vervolg van tijd

gunstiger zal weesen.

§ 56:

uijt het ter Resolutie van den 4:' April g’insereert Rende„

op de beschadigde is nog buijten verwag

„ting ƒ 185: 10:„: geprofiteert

ment der verkogte gevlekte en beschadigde Lijwaten Consteert,

dat op een inkoops bedraagen van ƒ 2309: 5: nog geprofiteert

iir

is ƒ 185: 18: of 8: prc=to den anderen, met welk vooruijtzigt,

wij ons niet geplatteert hadd„e, zoo ons besluijt reets genomen

was, om dezelve voor het geldende te verkoopen.

§57.

Der Resolutie van den 26: April zullen uw Hoog Ede„

de behaalde advancen op de laatste ven=

„dutie genoteerd in de Resolutie

„lens des behaagende g'insireert vinden, Eenander Rendement

van zodanige Lijwaten als op den 10: bevoorens verkogt, zijn,

waar bij blijkt, dat op Een inkoops bedraagen van ƒ6801: 8: 8:

aan winst geprofiteerd is ƒ5525: 7: 4: of 81: pt C=to door den arderen

dan Wel 64¼: op de Cormandelse 92: p„r C=to op de Souratze 207:

prc=to op ’t Javaas Catoene gaaren.

§ 58:

Waar bij ook aangeweesen werd, de aanzienelijke Winst op de

op de blauwe is een aansienlijke winst

behaald.

blauwe Lijwaten behaald mitsg„s welke wette opgehouden en

niet

tegen