close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0371

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eijde

168

naamer vertooning moest opgeleevert hebben Ed: wenscht met ons

op het hartelijkst, na gunstiger zijden dan de presenten

582:

Intusschen sijn wij gehouden onse dankzegging afte leggen, voor

dankzegging voor het verleend remis

aan denzelven.

het door uw Hoog Edelens gunstig verleent remes, aan

gem: Limdjoeko waar van wij denzelven hebben laaten profiteeren,

583:

Agterstallen Ren en etge vaen serpaen„

Agterstallen van gerandzoeneerdens

vorderen egter de aanhaaling, dat men op de vereevening derzelve.

seeds attent is.

§84.

Dit komt in ’t bijzonder voor, bij onse Resol: van den 28:

uijt het te voorenstaen de fonde tot

ƒ1907:8 heeft men de Bourose in min

„dering latenstrekken.

September A p=o Waar bij men de agterstallen van Saparoua,

Hila, Aaroeko en Manipa uijt het te vooren staande fonds

der gerandcoeneerde Amboineesen, met ƒ1907: 8: vereevendheeft,

en nog een gedeelts der Bourosd inmindering heeft laten strekken;

zoo dat wij hoopen dit eer lang op een effen voet te brengen.

585: Mits de gestaakte inlossing ondervind men, dat de Cerammers merkelijk

nu de inlossing gestaakt is brengd den

Ceramier geen geroofde Mensten meer

vertragen, in den aanbreng van geroofde menschen een bewijs dat voor heen

bij de intuijling derzelve van de Papoen daar bij voordeel gevir„

den hebben.

onder