close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gebruij„

rec„

de

or

173

De vermeerdering van 100: koppen aan het fortificatie wer„

§ 116:

de vermeerdering van 100: koppen is

niet hoger dan tot 68: gekomen.

ken is niet hoger dan tot 68: koppen gekoomen en lange

samerhand Weeder vermindert:

§ W17:

De slegte gesteldheijd der fortificatien en gebouwen op de

van een sorgelijken aanschouw beschouwd

men de Gebouwen op de buijten Comptoiren

buijten Comptoiren, werd langs hoe meer, van een sorgelijken

aan schouw: dog mits het veelvuldige werk kan men voor

eerst geene derzelve onderhanden neemen en wij zullen hier

toe een gunstiger tijdstip moeten afwagten.

§ 110: Oop den 13: April hebben wij aangem: opzigter der werken

de meerder verbruijkte matrialen aan

van Guericke gepermitteerd, de meerdere verbruijkte mate„

het nieuwe kruit Maguazijn, heeft men ter

af schrijving gepermitteert.

„riaalen aan het nieuwe kruijt Maguazijn, bij zijn boekjes

te mogen afschrijven, niet teegenstaande des eerst geteekende

ie ongequaliviceerde afbraake heeft bedenkinge, dat in de afbrake van het oude kruijthuijs eene onge„

van beheer gouver eenige bedenkinge gegeven

qualificeerde handelwijse heeft plaats gehad, en de bedugting

of met den opbouw van het nieuwe kruijt maguazijn aan

de verwagting die men van hetzelve heeft, wel zal voldaan

werden, Weshalven dit ook niet anders g’accordeert is, dan

men heeft niet dan onder cantie de

estituondo de afschrijving gaccordeert.

onder Cautie de testituendo, ingeval UW Hoog Edelens

uijt de overgaande Papieren meerder tigt mogten trek„

ken, en ook nader geliefden te disponieren.

Van dit, nieuw kruijthuijs sepreekende zijn wij gehouden

§ 189

volgens opgave laboreerd dit nieuw

uw Hoog Edelens tot ons leetweesen te verkoonen dat

fuijthuis aan veele defecten.

den Lieutenant der Arthillerij Streck ter sessie van

den