close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0408

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den

vertiek

in 5: Jaaren

in ’t boek

Jaar van

door den

1786:

ardeken

P„ 232.

409:

82:

2389

553:

87:

Kt:

4:

p: 13692:

2906:

L:

2065 3/000

566 3/3005

8.

ƒ1

2:

Vl

82:

lb: 28046¼20014¾:

243232½: 102280

22198¾ lb: 8085 1/8:

Restant

onder

May

1787:

133

195.

185

1070½

628.

3

57807¾

23

50.

2.

2:

1

1:

4:

2:

2:

Eijsch

voor

1788

P

100:

Tinkamse planken groote tot ’t vervlakken der vaar

150

d=o

d=o kleene 'sthuijgen en anderzints benodigt

800

Iatij Legger Duijgen tot ’t maaken in tepaseeren van vaat„

werken Etf=a

vet

25.

geel halfs heer Javas

25

biert

olij van klappus

Rijst

400

lasten

2:

Coy:

witte tafel Rijst

35

vell

koebeeste of zo genaamde bruinteer tot ’t repareeren der

blaasbalgen.

1. Barc

van 90: tot 100: voeten lang, voor zien van een lastpoort

aan wederzijden, breed na perpartie

30000

lb:

Padij afgetrapte

20

Cop

zout zo voor de ordinaire verstrekking verkoop, als Eyera ond

verstrekking aan de militairen â 4: lb: per maand de man

30: bhaelen Cattoene gaaren Javas Dispens zoort

Manschappen

kopffe

Europeese Militairen

slootemaakers hun ambagt wel verstaande

grof Smeeden

Schilder en Glazemaker, hoog benoodige insteede van die ver

Rademaker voor de Arthillerij

sloot zijn ergeen andere aan

onder en derde meesters

heenden

krankbezoekers hoog benoodigt

stuurlieden of sons Lient hoog benoodigt

zoo

de

„20