close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0414

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Smertelijkt doet ondervinden, en dagelijks serven te deesen plaat

en continueerd nog.

„ke nog 3: of 4: menschen.

§ 207: De prijsens waardige iever onser Leeraaren in het afsmee

openbare gebeden daar tegen.

ken van 's Hemels bijstands, tot Weering deser Casty dinge heeft

ons geen ander middel overgelaten, dan de recommandatie

om daar bij te volharden.

5. 208:

De najaarse advisen Waar bij het getal den overleedene moeten

bij najaarse advisen.

aangehaeld werden, zullen dese droefige gebeurtenissen, met derzel„

zal dit een en ander duidelijker blijken

ver gevolgen, duijdelijker vertoonen.

Om Egter bij vervolg van tijd, zoo veel mogelijk daar in

§ 209

ondergestelde tegenden in voerder kin

voorzien, hebben wij den Posthouder te Alang, bij een schui

te

derzickte.

telijk ordonnantie gelast, zig aan boord der binnen deese Baaij

bij ordonnantie

koomende Chialoupen en Vaartuijgen te begeeven en zulke

die deeze ziekte aan boord hebben te ordonneeren deese rheede

niet te besteevenen, maar op de Laha tot nader order voor

anker te gaan de gemeente is van deeze schikking me do

g en buijet

bij biljet kennis gegeeven

§ 210.

Dit Hoofddeel vervolgende met den staak der

van den Politicquen raad vald niets

Colligien, zoo valt onder dat van den Politie„

te melden

„quen Raad geene bedeeling

Bij

veaan

um

anige

onder

twee le

der 1