closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verschanding onder de burger officieren

§ 217.

en mooren.

S 218:

item wijkmeesters.

§ 219.

destads Cassa bedragterd=s 89: 17: —:

§ 220:

wegens de order in Cas van appel:

is de Justitie bevolen.

§ 221:

Dink Cristoffelot den Capitear Heersenant van Horm

als zodanig opgetreeden den Lieutenant T Wijsel tot Capitain

Lieukenant den Sous Lieutenant Swenne tot Lieutenant

den vaandrig Samson tot Cous Lieutenant en den zergeant

Dias tot vaandrig twee zergeanten zijn mits onderdom

ontslagen en andere in hun Reede benoemd

Terwijl onder de Compagnie mooren nog Een Adjudant en

vier zergeanten metede van verbrokkene en overliedens

aangesteld zijn

Tot plaats vulling van den overleeden knop, en ontslagen

Karremans, zijn tot Wijk meesters benoemd den Lieutenamt

Berner en Baas der Wapenkamer Botten.

Het montant den stads Cassa onder den fiscaal bedraagt

Rd„s 89: 17:

De Justitie is door ons kennis gegeeven, op dat voldaan werd

aan UW Hoog Edelens g’eerde ordre, om in Cas van appel

de parthijen lietigangen hunne gemagtigdens ter hoofdplaats

te laaten opgeeven.

Aangaan de het

Kerkelijke of de Godsdienst moeten

wij

om tw