close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0416

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verschanding onder de burger officieren

§ 217.

en mooren.

S 218:

item wijkmeesters.

§ 219.

destads Cassa bedragterd=s 89: 17: —:

§ 220:

wegens de order in Cas van appel:

is de Justitie bevolen.

§ 221:

Dink Cristoffelot den Capitear Heersenant van Horm

als zodanig opgetreeden den Lieutenant T Wijsel tot Capitain

Lieukenant den Sous Lieutenant Swenne tot Lieutenant

den vaandrig Samson tot Cous Lieutenant en den zergeant

Dias tot vaandrig twee zergeanten zijn mits onderdom

ontslagen en andere in hun Reede benoemd

Terwijl onder de Compagnie mooren nog Een Adjudant en

vier zergeanten metede van verbrokkene en overliedens

aangesteld zijn

Tot plaats vulling van den overleeden knop, en ontslagen

Karremans, zijn tot Wijk meesters benoemd den Lieutenamt

Berner en Baas der Wapenkamer Botten.

Het montant den stads Cassa onder den fiscaal bedraagt

Rd„s 89: 17:

De Justitie is door ons kennis gegeeven, op dat voldaan werd

aan UW Hoog Edelens g’eerde ordre, om in Cas van appel

de parthijen lietigangen hunne gemagtigdens ter hoofdplaats

te laaten opgeeven.

Aangaan de het

Kerkelijke of de Godsdienst moeten

wij

om tw