close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0463

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

210

over de vaartuijgen verdeelt, werdende des nademiddags de

Pantjallings de Vriendschap, Delft en Victoria voor=

uijtgezonden om de vloot achter Manipa intewagten

Zondag den 22: D=o is niets de Hongij betreffende, voorgevallen koomende

des nademidags te 5: uuren alhier ter rheede de Chia„

„loup t Batavias Welvaaren, welkers gezaghebber

bij de Heer Gouverneur gekomen zijnde Rapporteerde, dat

hij van Bouro komende, alwaar hij 'sComps Houtwerken heeft

ingelaaden, door tegen wind en Stroom Circa 10 dagen tusschen

Manipa en de Baaij van Ambon heeft moeten oplaveeren.

Maandag den

23: d=o wierd des morgens de tweede Monstering gedaan

door de Leeden Ostronskij en Hoffmann ten overstaan van

den Fiscaal en Secretaris en teffens aan de Hoofden van de

Divisien ter hand gesteld, de Zeijnen, zijllaas orders en zeijn

wimpels

In de namiddig om 4: uuren vergaderde ten huijse van den

Heer Gouverneur, de Leeden van Politie, neevens de verdere

gequalificeerde Dienaaren de Predikanten, Burger officie„

„ren en Inlandsche Regenten, en naar over en weeder een

vriendelijk afscheid genomen te hebben, gingen de Heer

Gouverneur en Leeden van de Hongij vergavering, begeleyd

door de voorsz: Politicque Leeven en gequalificeerde Die„

naaren, door het in de wapenen staande Guarnisoen,

onder het doen van drie Chargies uijt het hand geweer

en 21: Canon Schooten van de walle, van het Casteel

Nieuw