close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

221

middags alhier leggen, als wanneer de wind uijt het P: W: geko„

mende, de Dreggen wierden te huijs gehaald en weeder onder

de Zeijlen raakte.

Omtrent half 6. uuren af en aan Loehoe genadert zijnde

hoorde men van het fort. Overburg de vlag met 17: Canon Schoo„

„ken salueeren, dezelve met een Contra Salut van 7: dito bedanpt

weezende, vervolgens omtrend 7: uuren des avonds met een

schuijtje aanboord van de Corre Corre verscheenen, het opperhoofd

van Hila den koopman Balthazar Smissaart, met den

Loehoes Posthouder Keever, beijde om de Heer Gouverneur

te Complimenteeren, terwijl den laaste zijnde Edele teevens

rapporteerde, dat op zijn Port alles in behoorlijke order en

niets te quaad was, waar op denzelven door den Heer Gou=

verneur gelast wierd, naar Land te vertrekken, onder te kent

ne gave, dat zijn Edele van intentie was, op morgen aande

wal te koomen, blijvende de E: Smissaert intusschen bij

zijn Edele den avond voorbrengen

Circa half 9:uuren voor de Post overburg genadert zijn

de, liet de vloot het anker op de gewoone zein schoot val„

„len.

Saturdag den 4: Dito des morgens omseeven uuren Stapte de Heer Gouver„

neur in zijn Edele klijne orembaij over, en vervolgens aanland

getreeden zijnde, weerd zijn Edele aan het Zeestrand door den

Koopman