close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

223.

reeds aangekomen, doch volgens bekome Rapport, eergister middag

zonder te weeten om wat reeden, eensklaps weeder van daar

te rug gekeert waaren.

Dat gem: E: Blondeel daar op ook reeds een Alsoers Boode

na die terug gekeerde Menschen had uijtgesonden, om hem was

het mogelijk weeder afteroepen doch tot nog toe geen tijding

zo van gem: Boode, als van de Alfoeren hem vernoomen

bedeelende gem: E: Blondeel teevens, dat eergisteren over

den Landweg, van Sawaaij een Inlander was aangekomen

meede brengende Een Missive van den Commandant Foc„

kens, aan den Heer Gouverneur afzonderlijk gerigt en geda„

teerd Sawaij den 22: October 1786 verseld van vier verzee„

gelde Bamboesen dewelke door hem overreijkt en voor wel„

melde Heer Gouverneur g'’opend zijnde, bevonden wierden, met

geroogde kruijd evagalen gevild te weezen, zijnde die Missive

van den volgende inhoud

Aan den wel Edele Gestrenge Heer

Adriaan de Bock

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Heer en Hoog gerespecterde

Gebieder

Den

al