close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Donderdag den 16: Dito, des morgens met zons opgang wierd de vlag gesalueert

van de alhier leggende orembaij van ’t Hoofd Blondeel, met

21 Schooten, dat van de Corre Corre weeder met 9: bevankt

zijnde daar op ten eersten aanboord overquam, gem: Sapa=

rouas Hoofd Blondeel, nevens den Eerwaarden D:o Zo=

merdijk, om de Heer Gouverneur te verwelkomen, tree„

dende zijn Edele met de gezamentlijke vrienden, een weinig

hier na aan de wal, en wierd aan ’t zeestrand door de Inlandse

Militie en door den Regent van Poorto met het ordinair Cere„

„monieel gerecipieert

De Heer Gouverneur van voorneemens zijnde van hier over

den Landweg direct na Saparoua te vertrokken, om intusschen

onderweg de Iatij Bosschen en Persoon op te kunnen neemen

gaf zijn Edele ten dien eijnde de nodige ordre, om de vloot di„

„rect te depecheeren na Saparoua gelijk zijn Edele ook ter voor„

„kooming van fataques, en daar uijt te resulteerne zicktens, zijn

Edelens lijfwagt van de Marsch over den Landweg excuseerde

en deselve met de vloot over zee liet vertrekken; Ten Huijse

van gem: Regent, een weijnig vertooft hebbende, ondernam

zijn Edele met het Hongij geselschap, met draagstoelen de reijse

over den Landweg naar Saparoua

Onderweg hield zijn Edele halte, bij het hier te vindene Iatij

Bosch en gong met het Hoofd Blondeel en het geselschap het

zelve opneemen bevindende de Iatij Boomen welke reeds een

groote