close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0526

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

die vervolgens door den Heer Gouverneur afgevraagd wierden, of z„

iets te versoeken, of wel over het een en ander te klagen hadden

door hun geantwoord wierd, dat alles bij hun in stille rust en zij

over niemand, veel min over hun opperhoofd te klagen dan twel

iets te versoeken hadden, zo als het opperhoofd, insgelijks, met

op zigt tot de Regenten betuijgden voldaan te zijn.

werdende vervolgens op ordre van welmelde Heer Gouverneur

het Protocol en de wapenen van de daar toe expresselijk be„

noemde Leeden gevisiteert dewelke van hunne bevinding

van Rappoit gedient hebben als onder de Bijlagen deses zijn

te vinden

Na het middagmaal of des nade middags om half 4: vertrok

de Heer Gouverneur met dezelfde Ceremonien als zijn Edele ge„

recipieerd was, na boord van de Corre Corre Bonda, werdende

tot aan het zeestwand gecondriseert door de Intgnde egen„

ten deeses districts, terwijl het Hoofd Hogerwaard zijn Edele

naar boord verzelde

Op zein ’t Anker geligt en de Cours naar de hoek van Hoe„

toemoerij gesteld zijnde wierd van het fort Zeelandia met 19

Schooten gesalueert en van de Corre Corre met g Gesantt„

waarna met zons ondergang, op verkreegen afscheid na zijn

Comptoir weeder terug keerd, meermelden Hoofd Hoger„

Waard.

De vloot langs de Lijtimorse Cust na de hoek van Nus„

„sanive Scheppende; quam des morgens op

Sondag