close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0549

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

253

Hierna door den oud Radja van Ethij Tanoeroe Toheteroe met

de gesamentlijke Hoofden van de revieren Supalewa, Ethij en Talla

te kennen gegeven wordende, hoe zij met hun volk, in hunne gehugten

dagelijks aangerand geplundert en vermoord wierden door den gevlugten

Capitain Lanirie Pelakahoe met zijne adherenten, mitsg=s dat zij lieden.

voor het houden deezer Sanirie niet bestand genoeg geweest waren

om hem het hoofd te bieden, of hem in zijn eijgen Schuilnest tegaan

bespringen, dog vermits hij thans onder elkanderen door het drinken

van de Matacaun, de zogenaamde Pela gemaakt, of in verbond ge„

treeden zijn zij derhalven de Heer Gouverneur en de vergadering

instantig versoeke om gemunieert te worden omme Gesamentlijk

of ieder in't bijzonder met hun volk na dat hen de geleegenheijd best

zal dienen, gemelden boosdoender te mogen gaan op zoeken en was

't mogelijk het zij leevend of door hem te bemagtigen, om door dien

weg spoedig van zo een roervink bevrijd te raaken alwaar om„

me in aanmerking gekoomen zijnde niet alleen dit hun bil„

lijk versoek, maar vooral ook om doormiddel van deese berg

volkeren, spoedig en zonder veel hazard of perikel, van gem:

booswigt Pelakahoe meester te konnen worden, zo is derhalven

goedgevonden en verstaan, hun versoek te Condescendeeren en

hem na het aflopen deeser vergadering, een schriftelijk qualificatie

ten dien eijnde te verleenen /onderstond:/ Aldus Gedaan en

Geresolveert te Paumahoe aan Cerams binne Cust Dato

voorsz: /:was geteekend:/ A: d: Bock: B: Smissaert, I: Hoger„

waard, C: H: van Capelle, F Ostronsky, C: Hoffmann

I: M: Berner en F: L: Brusz:

Vrijdag