closeTerug naar inventaris

Transcriptie

255

als nog geen genoegzaame bewijzen konde ontdekken om dien Regent de

hem ten laste gelegde te overtuijgen: weshalven dan goedgevonden is,

eermen hier over ten finale zoude disponneeren, de in dit district

te huijshoorende Radjas van Sirri Sorrij en Poorto, onder ter hand„

stelling van opgem: klagtschrift te demandeeren, omme ten bijwijsen

van het Sapparouas Hoofd M=r Daniel Iacob BlondelL nauw=

„keurig te onderzoeken, in hoe verre diese opgegeevene klagten

al of niet gegrond zij mitsg=s van Hunne bevinding de Heer Gou„

verneur van Schriftelijk berigt te dienen

Op het versoek van den Regent van Tichaha is verstaan, de twee

kapala Soas van gemelde Negorij Tuhaha, met naame Pasqual

Pattijpiloe en Johannes Pattijpoekilauw, als Negorij ver„

laaters te Condemneeren, om in de ketting geklonken en voor

den tijd van ses maanden te laten arbeijden aan de Negorijs dien„

„sten: voorts op het versoek van den Radja Van Poorto, als nu

te ontslaan, de voorses maanden, meede om het verlaaten van

die Negory in de ketting gerelegeerde Jnlanders, in naame Jan

Marlatoe, Pieter Patia, en David Pattijmoeri

Den voor eenigen tijd als gezaghebber van de Negorij Oelat, mits„

„gaders als voogd en opzigter van den Jongen Radja van die Negorij

Abraham Pietersz: Nikuuluw aangestelden Jacobus Frans

Picaulij aan de Heer Gouverneur en de vergadering versoek gedaan

zijnde, dat vermits zijne toeneemende Jaaren en daar uijtspruijtende

Lichaams