close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0556

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Regenten te zeggen had, t welk door een Contrarie voordeelig getuij„

„genis beantwoord en door gemelde Hoofd Blondeel daar na

de vergadering vrijheijd gegeeven zijnde, ondervroeg den Heer

Gouverneur de Regenten omtrent het bestier en de behande„

„ling van meermelde hun Hoofd waar op zij eenpaarig betuijg„

„den, ten uijtersten over de behandeling van haar Hoofd den koop„

man Blondeel voldaan te zijn, en niets te klagen te hebben

wesweegen den Heer Gouverneur aan dikwerf gemelde Hoofd Blon„

„deel, weeder binnen gekoomen zijnde, zijn Edele by zonder genoegen

te kennen gaf met vriendelijke recommandatie in die plausible

gedoentens te volharden, en de vreede en eendragt met de Regenten

behoudens Comp gezag meer en meer te Cultiveeren.

Laastelijk wierd op den voorstel van de Heer Gouverneur, uijt

Hoofde van de betoonde vigelantie op de Successive gedaane Hongij

door den Moorsch orangkaija van het Eijland Bonoa, Toela

waela Hitimala en wel insonderheijd geduurende deese Hon„

„gij reijs daar men van een Equipagie meester ontblood weesende,

hij egter het Commande op de Ariraals Corre Corre zonder

eenige hulp of adsistentie van anderen, met beleijd in wak„

kerheid tot bijzonder Contentement van welmelde Heer

Gouverneur gevoerd heeft, goedgevonden en verstaan gem

Soela waEla Hitimala te vereeren, met het pre„

rogatief van een Deegen te draagen en een Groot Som„

breel