closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Berigt

Aan den wel Edele Agtbaard eer

Adriaan de Bock

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

Benevens

De Heeren Leeden in den Agtb:

Raad van Politie

Wel Edele Agtbaare Heer

E: Meede Lieden.

Ingevolge uwel Ed Agtb: Politicq Raads besluijt van den

13: pass„o heeft den ondergeteekende de nodige Kecherches / voor

zo Verre hem mogelijk geweest is :/ weegens t door den Comp=

Slaaf gen=t Eerlijk te Banda gegeve relaas, gedaan en

daar over in ’t bijsonder den orangkaaij van Toeni„

„wara in naame Bangsa Pitoe onderhouden, dien

t voorgeven van gem: slaaf in volgender voege heeft

beandwoord.

Dat denzelven met zeker vaartuijge op Manipa ge=

„kome zig van ’t zelve g’absenteerd, en eenige tijd aan ’t

agterland