close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Berigt

Aan den wel Edele Agtbaard eer

Adriaan de Bock

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

Benevens

De Heeren Leeden in den Agtb:

Raad van Politie

Wel Edele Agtbaare Heer

E: Meede Lieden.

Ingevolge uwel Ed Agtb: Politicq Raads besluijt van den

13: pass„o heeft den ondergeteekende de nodige Kecherches / voor

zo Verre hem mogelijk geweest is :/ weegens t door den Comp=

Slaaf gen=t Eerlijk te Banda gegeve relaas, gedaan en

daar over in ’t bijsonder den orangkaaij van Toeni„

„wara in naame Bangsa Pitoe onderhouden, dien

t voorgeven van gem: slaaf in volgender voege heeft

beandwoord.

Dat denzelven met zeker vaartuijge op Manipa ge=

„kome zig van ’t zelve g’absenteerd, en eenige tijd aan ’t

agterland