close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

271

niet zullen vermogen te ankeren op deese rheede

of wel eenige vaartuijgen aan hun boord ge„

doogen maar direct den steeve moeten wenden

naar de zaha en aldaar zolange Carantaine

houden als den Gouverneur en Directeur dezer

Provintie zal goegvinding op verbeurte van

Een Hondert zilvere gecartelde Ducatons bij die

geene die deeze order zal hebben overtreeden de eene

helft voor den armen en de weeder helft profisco-

En zal den Posthouden zergeant op Alang bij

eend schriftelijke ordonnantie worden gelast

de overheeden van alle aankoomende sched=

pen en vaartuijgen hier van te adverteeren

terwijl den officier van Justitie gedemandert word,

teegen de overtreeding dezer order zorgvuldig

te waken.

En op dat niemandhier van eenige Jgnorantie

zouden konnen pretendeeren, zal deze worden

gepubliceerd en behalven in het Nederduijsch ook

in de Maleidsche en Chineese Paalen worden

g’affigeert ter plaatse daar mengewoon is publi„

„catie en affixien te doen ./:onderstond./ Amboina

in ’t Casteel Nieuw Victoria deesen 24: Maart

A=o 1787: /:was geteekend:/ A: de Bock /ter sijde stond

’sComp=s Casjetten gedrukt en daar bij geschreeven/ Per

ordonnantie van den wel Edele Gestrenge Heer

Gouverneur en Raad deezer Provintie:

ll

Advertissement.

Dermits de Hoog Edele Heeren zeeventienen, bij over„

„weging dat de Heer Gouverneur en de Heeren Raaden

van Jndie mitsgaders eenige der hooge Amptenaren

hier de Lande, verpligt behoorden te zijn eenige aandeel

t

d.