close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0597

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

273

Waar meede met veel eerbied en hoogagting blijve

/onderstond:/ Wel Edele Gestrengen Groot Agtba„

ren Heer (lager:/ uwer wel Edele Gestrenge Groot

Agtbaren onderdanige Dienaaren ./:was geteekend./

P: Wolsgaard en S: Hartman /:in margine:/

Amboina den 11: April 1787:

Aan den wel Edele Gestringe Groot Agtbaren Heer

Adriaan de Dock

Raad Extra ordinair van Nederlands

India mitsgsGouverneur en Directeur

dezer Provintie.

Benevens

Den Heeren Leeden in den E: Agtb:

Raad van Politie

Wel Edele Gestrenges Croot Agtbare Heer

en

E: Heeren

Den eerbiedigen Sup=t Dirk Hogerwaard van

Rotteraam Cadet de marine en bescheijden op het schip

Ouwerkerk, bevrijmoedigt zich uwel Edele Gistringe

Groot Agtb: eerbiedig te versoeken dat Hoogst dezelve

mits het overlijden van den Capitain ter zee Nicolaas

van der Golde er daar door op gem: bodem man„

„queerende offeciers plaatsen den eerbiedig en

suppliant consideratie gelieve te neemen en hem

nits.