closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan den Wel Edelen Gestrenge Groot Agtbaren Heer

Adriaan de Bock

Raad van Nederlands In die mitsg=s

Gouverneur en Directeur deser Provintie

Benevens

De Heeren Leeden in den E: Agt„

baaren Raad van Politie

Wel Edele Gestringe Groot Agtbaren Heeren

63

E: Hleeren

Den teekenaar eenige Rapporten en Berigten ter hand gesteld

zijnde, aangaande het Buskruijt, Buijtewagt binnen het

hoornwerk, en het nieuw aangebouwd zijnde kruijt Maqua„

zijn aan de oostkant binnen het Casteel, beneffens eenige

aangehaalde Considaratie van den wel Edelen Gestr:

groot Agtb: Heer Adriaan de Bock Raad van

Nederlands Indie mitsg=s Gouverneur en Directeur dezer

Pravintie ten einds om zig op het geene ten zijne requa-

„der daar in voorkomende, voldoende de verantwoor=

„den, op dat de Regeering, zig in staat mag gesteld

zien om met gerustheid te kunnen oordeelen, aan

wien het bederff van buskruit is te incumbeeren, om

dus met gronde de vergoeding te kunnen opleggen

om hier aanpligtschuldig te beantwoorden zo vind den

teekenaar zig verpligt om op het meesten deel daar in

voorkomende