close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0614

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan den Wel Edelen Gestrenge Groot Agtbaren Heer

Adriaan de Bock

Raad van Nederlands In die mitsg=s

Gouverneur en Directeur deser Provintie

Benevens

De Heeren Leeden in den E: Agt„

baaren Raad van Politie

Wel Edele Gestringe Groot Agtbaren Heeren

63

E: Hleeren

Den teekenaar eenige Rapporten en Berigten ter hand gesteld

zijnde, aangaande het Buskruijt, Buijtewagt binnen het

hoornwerk, en het nieuw aangebouwd zijnde kruijt Maqua„

zijn aan de oostkant binnen het Casteel, beneffens eenige

aangehaalde Considaratie van den wel Edelen Gestr:

groot Agtb: Heer Adriaan de Bock Raad van

Nederlands Indie mitsg=s Gouverneur en Directeur dezer

Pravintie ten einds om zig op het geene ten zijne requa-

„der daar in voorkomende, voldoende de verantwoor=

„den, op dat de Regeering, zig in staat mag gesteld

zien om met gerustheid te kunnen oordeelen, aan

wien het bederff van buskruit is te incumbeeren, om

dus met gronde de vergoeding te kunnen opleggen

om hier aanpligtschuldig te beantwoorden zo vind den

teekenaar zig verpligt om op het meesten deel daar in

voorkomende