close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0621

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

205

der vloer notoir door het sweeten onder deselve de planken

eenige vogtigheid moeten aanneemen, uit word niet be„

„speurd aan de beijde binne kanten, want dit binnen en

boven d'grond nog doude muuren of fondamenten

zijn.

Art:t 2:

word geoordeeld over d’ bove vlakte boven de drie ver„

wulfde, daar uijt blijkt de groote kunde van den op=

„geever, eene gladde afloop van 4. voeten, op den 19: al„

„waar hoegenaamd geene stuijging op voorkomt, mo=

„gelijkheid te stellen in waatering, dat de plejstering

succesief door de reegen zoude welk worden, in dien

dit plaats konde hebben zo moeste reeds lange alle de

Huijsen ontvoast zijn.

Art=s 3:

Betreffende de niet practicable wijse om verwulfde

vertrekken met goote van boven te voorsien, komt mij

zeer speculatief voor, ten eersten dat zeeker den voor„

„geever veele gebouwen in deese smaak zal gezien

hebben, ten tweeden deese ingemetselde ondiepe goote

dien aan de eene kant amper gelijk loopen, en vervolgens

afloop van drie duijm hebben, door een arduijne groot

ter lengte van omtrent drie voeten, dien het water van

het kruijthuijs afbreng, dat die tot schade van ’t werk

zoude strekken Simpeli voorgeevens terwijl deese goot

regt loopt, boven de buijte kant van de muuren agter

a Lijst, en dus wel ruijm 4: voeten van ’t verwult, het gee„

„ne al wierdense ook door de reegen deffect ’t welk niet

te vreesen is, terwijl reeds in den beginne swaare

keegens