close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0624

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

blijkt, dat er 14100: meerder voor den dag gekomen

is, als uijt ’t kruijt magazijn vandooskant, dien

in de wagt binnen ’t Hoornwerk zijn gebragt

Het verbleevene kruijt dan van 8500: lb: in 1784: met het

daar bij gekomend is te samen 48800: lb: hier is succes=

sief afgegaan, in zed geworpen, en versterkt en den k.

tot op 40500: lb: gebleven is, dien geprobeerd zijn.

welke weese van bederff den L=t Strik is voedende voor

gem: wagt, kan den teekenaar niet begrijpen, terwijl

teegens alle zijne ingedienddswarigheijd nog ’t scheeps

kruijt, daar laats bergen, ten bedragd van 88: vatjes

of 4400: lb: dus rukeloos ook aan ’t bederff op offert-

verders in aanmerking geeve, hoe het mogelijk is, dat

in deselve bergplaats, op deselve Hoogte, kruijt ontvaard

kan worden, dat zijne volle proefbehoud, en zo afneemd

tot welk ten eenemaal kragteloos is, zo als bij de Proeff nee„

„ming gesien kan worden, zulx kan mijnsoordeels geen

plaats hebbe, en dus vast stelle eene vermenging van

goed en bedorve doorsaak is.

want dit is hier reeds ontwaard, aan het kruijthuijs aan

d’ooskant, toen het den vuurwerker Riso van den 2=t

Iansz: overnam, dat het kruijt alle eeven slegt was, en

niet zo als in de buijte wagt Deese handelwijse nu alle

eens met attentie nagegaan, zo twijffele niet of het

bederff van het buskruijt is schielijk gevonden, en

neemd aan zulx des vereijscht wordende met alle het

voorschreevene in het kort voldoende bewijsen daar

van bij te brengen den teekenaar heeft seedert den

jaare 1774: in deese Provintie, met veel lof in alle zijne

betrekkinge