closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan als Vooren.

Wij hebben in voldoening aan aan de G'eerde ordre ons

begeeven in het Fortres alhier en aldaar afgewoogen

een quantiteijt van Drie Duijsent ponden zo aan

Moir als bedurve Garioffel Nagulen welke vervolgens

verbranden de asscho in zee geworpen zijnde, zoo olijve

wij bereijd voor de getrouwd verrigting /: des begeerd wer„

„dende:/ den Eed te presteeren en noemd ons met alle

veneratie / onderstond/ Wel Edele Gestrenges teer

/lagir:/ uwel Edele Gestr: onderdanige en trouw„

„schuldige Dienaaren /was geteekend./. C: Hoffmann

en J:n M=r Berner /:in margine./ Saparqua

Fortresse Duursteede den 16: November Ao 1786:

/lager/ter mijnen overstaan /:geteeken:/ F: L: BrusZ:

prointie H: F—

Aan den Wel Edele Testienge groot Agtbaare Heg

Adriaan de Jock

Raad Extra ordinair van Nederlands

Jndia, mitsg=s Gouverneur en Directeur

deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Groot Agtb: Heer

Den teekenaar ingevolgd de zeer gevenereerde ordres

Hunner