close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0634

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan als Vooren.

Wij hebben in voldoening aan aan de G'eerde ordre ons

begeeven in het Fortres alhier en aldaar afgewoogen

een quantiteijt van Drie Duijsent ponden zo aan

Moir als bedurve Garioffel Nagulen welke vervolgens

verbranden de asscho in zee geworpen zijnde, zoo olijve

wij bereijd voor de getrouwd verrigting /: des begeerd wer„

„dende:/ den Eed te presteeren en noemd ons met alle

veneratie / onderstond/ Wel Edele Gestrenges teer

/lagir:/ uwel Edele Gestr: onderdanige en trouw„

„schuldige Dienaaren /was geteekend./. C: Hoffmann

en J:n M=r Berner /:in margine./ Saparqua

Fortresse Duursteede den 16: November Ao 1786:

/lager/ter mijnen overstaan /:geteeken:/ F: L: BrusZ:

prointie H: F—

Aan den Wel Edele Testienge groot Agtbaare Heg

Adriaan de Jock

Raad Extra ordinair van Nederlands

Jndia, mitsg=s Gouverneur en Directeur

deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Groot Agtb: Heer

Den teekenaar ingevolgd de zeer gevenereerde ordres

Hunner