close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 5: Junij Per ’t schip zaam„

stroom ontvange

Malacca

Twee Copias van’t nader Relaas gegeven door voorm: salim sandre

Twee Copias, van ’t relaas gegeven door Thepoor en oelang, Capitain en

Luitenand der op Riouw beschijden geweest zijn„

„de militairen

Twee Copias van ’t Relaas gegeven door twee op malacca woonagti„

„ge en op kundschap uitgezonden maleijers

en een Chinees

Twee Copias van ’t Relaas gegeven door den op Riouw thuijshooren„

de Chinees Ian Siee

Twee Copias van ’t Relaas gegeven door den va klakat te mam„

„pauwa aangekomen Sait Mashout

Twee Copias der Instructie voor den Capitain Luitenand ter zee

Blandauw ged: 1: Juni 1787:

twee Copias der Instructie voor den Capitain ter zee koek, in de Expe„

„ditie na Riouw

twee Copias der Instructie voor den koopman Schiede, die als

Resident te riouw wederkeerd ged: 24: fber: 1787.

twee Copias van ’t Extract uijt het Dagregister spreekende van ’t

overlijden van de Heer Silvester &ap„a

twee Copias van ’t Extract Ouppl: missive van den Heer Weerts

aan wijlen den Heel silvester ged: 16: Januarij J„o 1:

twee Copias van ’t Extract uit een brief van gem: Heer Wiert

aan den Gouverneur de Bruijn ged: 6.

febr: daar aan

twee Copias van ’t berigt van den Capitain tuit„s ter zee Meijer, om„

„trend ’t beland Poulo Pienang

Twee Copias der reflexie van den Heer wierts omtrend het verstert

der Pantjallings

twee