close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§27:

Dan in zoo verre UE hebben gemeld

van begrip te zijn, dat de visitatie der

vaartuijgen niet is van dit aanbelang

dat dezelve deswegens eerst het

Hoofd kantoor zouden moeten aan„

„doen om reeden dat zulks het zeker„

„ste kon geschieden op de plaats Ver

bestemming van die vaartuijgen,

zoo moogen wij niet afzijn hier

omtrend aantemerken, dat de

noodzaaklijkheid der visitatie

van gemelde vaartuijgen voor

derzelver vertrek of moet hangen

van de meerdere of mindere reede„

„nen die er kunnen zijn om te vree„

sen, dat met die vaartuigen onder=

„weegen een verboden handel zoude

kunnen worden gedreeven ’t geen

wederom door de Ministers het

best kan worden onderzogt en be„

„paald welke dan ook hier omtrend

naauwkeurige berichten zullen

moeten