close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

530.

42

Het geen uijtwijzens uw adrij„

„sen van den 31: december door de

Ministers is gesegd dat zij het gedrag

van het geweesen opperhoofd van Sa„

„paroua Cruijpenning niet

anders hadden kunnen onder zoe„

ken, dan bij eene schare van Men

„schen, die Jaaren agter een getuigd

hadden over desselfs behandeling

voldaan te zijn, maar die teffens

aan het verbreeken der plegtigste

eeden en verbonden mitsgaders

aan morshandel schuldig bij

den regter niet zoude zijn toege=

„laaten, dit een en ander verschaft

natuurlijk gelegenheid, om te vra„

gen langs wat weegen de Minis„

„ters zig dan hebben in staat ge=

„steld om nopens het slegt gedrag

van voorzeide Cruypenning

zulke sterke verzeekering te kunnen

geeven