close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0112

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 24: En vermits het van Banda verwagt wordend schip

Het schip de Triton van Banda nog niet

gearriveerd zijnde

de Friten, tot heeden nog niet op Saparoua is van de

Bier.

komen opdagen, zullen wij, de daar in afgescheept

Nagulen en hoeveel als dan nog per restant over

zal blijven mitsgaders het geene aan overwigt ge„

zijn

beva

profiteerd is, uW Hoog Edelens bij een nader

zal dies Lading in ’t restant der Nagu„

len, H: H: Edf„ bij een nadere briefje bedeeld

worden

Missive de vrijheijd neemen te bedeelen..

onde de

het herwaards te rug gereekend bedragen

uijtgeleeverde Padingen

van /3: in 9899: lb: Rijst.

hebben we het herwaards te rug gereekend bedragen

van —: 2/3: in 9899: lb: Rijst, of het veel gecrediteerde

aandeel van den Capitain ter Zee Nicolaas

Acker, door desselfs gemagtigden alhier doen

aan geen moedwillige versuijmen toe te

schrijven zijnde

betaalen, om dat dit abusive te veel Crediteeren,

niet als zeer toevalig veroorsaakt en aan geene

heeft men door de Gemagtigden van Capt=

N: Acken doch betalen.

moedwillige versuijmen toe te schrijven is.

526:

De ordre om voortaan bij uijtleevering der La„

den Hoofd Administ=r en Equep: meester is aan„

bevolen de ordre om.

„dingen, geene reflexie te slaan op het voorgeeverd

des scheeps overheeden, maar zich te gedragen

aan de door hun geteekende Papieren, is den

Hoofd Aaministrateur Smissaart en Equipa„

„ge opzigter wolsgaard, onder afgave van Ex„

tract uijt uwe Hoog Edelens Resolutie Be„

bij uyjt levering der Lading geen reflectie

te slaan op het voorgeven van de scheeps

overheeden.

„soignes van den 12: April 1787 aan bevoolen

527:

blijker

gL:

6de 6: 80„

doch

per

de

tjal