close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0115

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

51

kennisse, dat ter geen genoegsaame voorraad van goedmoeds

touwerken aanhanden was, tot de hoog nodige verstrekking

aan de alhier tehuijshoorende 'sComp vaartuijgen, qualifica„

„tie verleend hebben, tot den inkoop van.

qualificatie tot den inkoop van de nevensta

8: p:s Cabeltouwen goemoeds van 9: duijm &

de gegeeven.

_=o

4:

_=o 8:

_o

4: _=o

7:

_=o

8:

_=o 4: neevens

_=o en

24: ijzertrossen

=1=o egter niet voor dat dezelve al„

48: wieltrossen

„voorens door gecommitteerde zeskundige, goed en tot het ge„

„bruijk bekwaam zullen bevonden weesen, en om bij zijne maan„

„delijkse specificatien accuraat verantwoord te worden

op den 14: Novemb: a:o p:o vertoonde ons den voormaeligen Heer Hoofd

§ 32.

administrateur, dat den geringen voorraad van Clappus otij tot de

verstrekking in de huijshouding niet toerijkende was en de verstrekking

van die vettigheijd niet in ’t gesteld konde blijven tot men ontzet van

211.

ualifitie tot den in koop van 500 kan kla Java bekomen had, hebben wij zijn Ed: qualificatie verleend, tot den

kt, dapus olij gegeeven, a 12: H„o ieder.

inkoop van 500: kannen tegens 12: stver: per kan.

oord

Jnsgelijks hebben we op den 4. Febr: L: L: uijt heefde van het gebrek aan

imo

§ 33:

p„r planken voor dehell gingekgt de nodige Planken tot het repareeren van de kleijne helling aan de

repa

oostkan van het zee hoofd een honderd Ambonse planken teegens

1

12 stver: ieder laaten inkoopen, en deeze zo wel als nog. -

17: balken van 20: @ 21: voeten lang en dik: 8: â 9: duijm die door het

hruarij

in deselve nevens 17: balken, uit de kley

kas betaald

opzijne

volk van de Negorijen Hatoo en Nussanive voor het nieuwe Gouver„

„nement gekapt en geleeverd zijn, laaten betaalen uijt de kleine geld Cassa„

gegeven

534: