close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

69

„ziender der werken van Gucricko, onder verzeeke„

„ring dat deeze Regeering zich niet, door deeze of gee„

„ne pretekten of excusen zal laten ophouden.

n waent de Botuni e 90: Den aanzien der door UW Hoog Edelens gapro„

Manipa.

„beerde schikking, hebben wij ter uijtwinning van

kosten en tijd op den 28: Februarij L:t Leeden bestooten,

na dat de werken aan dit Hoofd Casteel in gereedheijd

zullen zijn gebragt, de voorgestelde Batterij op Ma„

nipa, met een gebouw daar binnen, naar het onder de

Hongij in a:o 1786: gemaakt plan van den Ar„

thillerij Luijtenant Streck te doen ingereedheijd

zal hier na meede ingereedheid gebrig„

warden

brengend.

de fortificatie werken en

Na de permanente order, om bij het afgaan van

gebouwen zijn doar gecommutteerden op„

genomens.

een Hoofd Gebreder, den opneem der fertificatie wer„

„ken en gebouwen door gecommitteerden te laten

doen, is te deezer geleegenheijd, onder ultimo fo„

„bruarij geschied door den Capitain Militair en

opziender der werken van Guericke, den Luijte

nant der Arthillerij streck, met en benevens den

Baas der Timmerlieden en Metzelaars, ten over„

staan van de Leeden onser vergadering de Bour„

helles en van speren, waar van het Rap„

en en hit Rapentisacten de mennie us

„port achter de Memorie van den eersgeteeken„

den Heer Afgaand Gouv„r gevoegd.

„de gevocg is

592