close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0174

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

desse

haar

vo

de verthier

in 't Restant Eijsch.

i5. Jaae

boek jaar onder p=r voor

door den

1787: Maij A:o

anderen

weesen 1788: 1789:

b 80:

1:

1: patk:

1:

1:

1:

1.

75:

Ellen

75.

¼:

- - - -

Pak

16:

Corg:s

P=s

30.

60.

626:

50

30:

103:

26:

50:

10:¾: 2: 5:

5: huijde

c 3137:¼ 955: 837:¾: 12: rollen

l: 3107:¼: 955: 837¾: 12: rolles

T:o 520: : 824: 701:

6: stux

912: 92: 418:

3: rollen

1: 1/80: —: w:t 50: 80: vannen

2: 1360: 522: 409. 12: roll„

r:s 415: 104: 427: 100: p:s

1: 7/20:

—:

1: 1.

7: 39/400: 2: 3/400: 2:½: 3:

2:

—:

2 3:

lb: 1171½: 175: 220: 150.

lb:

p:s 295: 200: 300: 100:

p:

9: 3: 6: 6:

45: 3/80: 6: 3/80. 9 8:

Vervolg van de Eengaalde Leijwaten

hitzen patnassen

d=o Cassembesaarsen

Voor ’t Guarnisoen

Blauw laken

schair Rood laken

Guinees fijne gebl: C:

geel Chineese linne tot onder patken

Deegen kwassen

d=o

Hoede

Hoeden Gemeenen

d=o Middelbaar

uijt de Waterpoort

smeld kroesen

Van de Equipagie Verff

Pompleer

Zeijldoek Hollands tot zeijlen voor de alhier vaa„

„rende vaartuijgen en Arthitlerij

Eeverdoek van 80: Ellen ieder

Grauw of presenning doek

oudtouw Hollands tot plukken van werk en andere

benoodigheeden

Karldoek

Zeijl naalden fijne

Cabeltouw holl:o van 8: t=m tot onder want van een bark

wanten van 6: d=m hollands tot onder want,

voor de vaartuijgen

d„o 5:

d=o stenge wants

10

Zeijl gaaren Hollands

Landthams hoorns

Lood leijnen

ijzer trossen hollands zoo tot lijken

van Nieuwe Zeijlen als loopende touw werken voor

de alhier vaarende vaartuijgen.

Verte