close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ha„

kan zulks als nu geen plaats meer vinden

de ordre om bij de korte strektens den

Mititairen het getal der oude zieke en ge„

brekkige soldaten te noteeren.

is den Capitein van quericke opgedragen

5 141:

den Luijtenant der Rathillerij is aanbevolen

68

Resolutie van den 10. Augustus Cd:o p: beschreeven

staan, in dewelke Uw Hoog Edelens hebben

gelieven te approbeeren dat wijl deese schikkingen

voorgesprooten zijn uijt de verstrekking van Geld

in steede van zout, Peeper, Azijn, en Arak, dezel„

„ve, nu UW Hoog Edelens begeeren, dat die in

natura aan den soldaat zal werden afgegeven

geen plaats meee konnen vinden

Om te voldoen aan het geordonneerde bij Extract

Notul van het door uw Hoog Edelens

geresolveerde op den 30: Maart N:o p:o hebben wij den

capitain Militair Gabriel Nicolaas van Prib„

rickb, mits indispositie van den Majoor Jo„

„han ulrich Schneider, per Extract uijt

onse resolutie van den 28: februarij opgedragen,

„om bij de korte sterkens der Zilitairen die jaar„

„lijks naar Batavia worden overgesonden, in

aparte Colommen, of bij eene bijsondere korte

sterkte renoteeren, het getal der oude, zicke

en gebrekkige soldaaten, zomeede waar dezel„

ze geplaats zijn en dienst doen

De Arthillerij, schoon eend stof„

„se voor het najaar zijnde, moeten wij onder dit

Caput nogtans melden, dat wij den Luijtenant der

Arthillarij Thomas Magnus Streck onder

Tgace