close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ta

ordeelen deeze Regeering dat het ver

leenen van passen aan de Cerammers

na batavia en Java, te gevaarlijk is

ke lkevoa ser an dei aar

5 236

nt: Abdoel Haliep

rermitteerd zijn lading alhier te

ken en te verkopen.

5236.

selvervoegen aan den te banda romno„

eerende Europees burger J:r Paulus

107

de de swegens afgesloeijde recommandati uwer

Hoog Edelens na herwaards, oordeelen wij,

dat het verleenen van Passen aan de Cerammas

naar Java en Batavia, in de teegenwoordige

tijd nu de vaart aan de Engelschen door deeze

zeen is g'accordeert, te gevaarlijk is, en dat zij

vrij gemakkelijker door de hier zijnde burgers

van hunne benodigtheeden konnen worden voor zier.

Den te Maccasser thuijshoorende Maleijds

Anachoda Jntje Abdul Halieb met zijne

Paduakan en voorzien van een behoorlijke Pas,

de wil na Ternaten hebbende en door lekkagie

genoodsaakt zijnde alhier in teloopen, hebben

wij gepermitteerd zijn lading te breeken, en zo

goed mogelijk te verkoopen, tot goedmaeking van

zijne te doene onkosten, tot reparatie van zijn

vaartuijg, onder betaeling van den gewoonen thol

voor zodaenige goederen als hij van de hand

zal komen te zetten.—

Inzelver voegen ver gundten wij de te Banaa

thuijshoorende Europees Burger Joseph Pau,

„lus, die van Ternaten na zijn woonplaats

steeven ende door eene bekome leckagie aan zijn twee

mast vaartuijg, meede hier ter houw kwam,

zijn lading te mogen verkooper.

voor